Weddings

Свадьбы - Kāzas

Свадьбы

это безусловно, один из наиболее важных дней в жизни любой пары. В этот знаменательный день происходит официальное единение двух любящих сердец – жених и невеста сочетаются браком и дают клятвы верности, вечной любви и преданности. Собственно съемка свадьбы сочетает в себе два стиля: постановочный и репортажный.

Постановочные фотографии — это украшение свадебного альбома, снимки в классическом, романтичном стиле, когда молодожены позируют фотографу. Причем мнение о том, что постановочные фотографии — это обязательно кадры с застывшими позами и каменными лицами, в корне неверно: в современном понимании постановочная свадебная съемка — это «история», «рассказ» о свадебном дне, написанный отдельными очень красивыми и естественными кадрами.

Репортажные фотографии — это пойманные мгновения, запечатленные живые эмоции и неожиданные ракурсы. Все вместе в сочетании и образует постановочно-репортажный стиль свадебной съемки, в котором работают большинство профессиональных свадебных фотографов.


Kāzas tas noteikti ir viens no svarīgākajām dienām dzīvē jebkurš pāris. Šajā nozīmīgajā dienā notiek oficiālā vienotība divu mīlošu siržu – līgava un līgavainis ir apvienoti laulību un dod zvērestu par uzticību, mūžīgu mīlestību un ziedošanos. Faktiski kāzu fotografēšana apvieno divus stilus: pieturvietas un reportāžas.

Ražošanas fotogrāfijas – šī apdare kāzu albumu, bildes klasiskā, romantiskā stilā, kur pāris rada fotogrāfijai. Un doma, ka ražošanas fotogrāfiju – tas ir obligāts kadrus saldētu pozas un akmens pārklājumu, kas ir pilnīgi nepareizi: mūsdienu izpratnē teātra kāzu fotografēšana – par “stāsts”, “stāstījumu” par kāzu dienā, rakstīt atsevišķus ļoti skaistu un ar dabiskiem kadriem.

Reportāžu fotogrāfijas – tie ir ķertie mirkļi, notverti dzīvās emocijas un negaidīti rakursi. Visi kopā apvienoti, lai veidotu ražošanas-reportāžas stila kāzu fotogrāfijas, kas nodarbina lielāko profesionālo kāzu fotogrāfiem.