Love Story

Лав Стори фотосессия в Риге - Мīlestības stāsts Rīgā

Лав стори

Словосочетание Love Story позаимствовано из английского языка и используется фотографами для обозначения фотоссессии для влюбленных. Другими словами, Лав Стори – это история любви, рассказанная в фотографиях. Когда мы встречаем свою любовь, нам хочется наслаждаться этим чувством вечно, остановить эти прекрасные мгновенья и навсегда запомнить эмоции, которые мы испытываем рядом с любимым человеком. Для всего этого и существует фотосессия Love Story. Это начало вашего семейного фотоархива, воспоминания о лучшем периоде в вашей жизни – времени, когда начиналась ваша любовь.


Love Story vārdkopa patapināts no angļu valoda un tiekizmantots ar fotogrāfiem, lai aprakstītu fotosesiju mīļotājiem. Citiem vārdiem, tas ir mīlestībasstāsts, kas ir izstāstīts fotogrāfijās. Kad mēs satiek savu mīlestību, mēs vēlamies baudīt šo sajūtu uz visiem laikiem, apstādināt šos brīnišķīgus mirkļus un uzvisiem laikiem iegaumēt emocijas, kurus mēs izjūtam blakus iemīļotajam cilvēkam. Visam tam arī eksistē fotosesija Love Story. Jūsu ģimenesfotoarhīva šis sākums, atmiņas par labāko periodu jūsu dzīvē- laikā, kad iesākās jūsu mīlestība